Bus Kategorie B2 mieten in Hamburg, Hannover, Berlin, Augsburg & Leipzig

z.B. MB Sprinter 9 Sitzer

Tagestarife Zusatz-Kilometer
1 Tag = 24 Stunden, von Mo. bis Fr. 159,00 €
inkl. 100 km
199,00 €
inkl. 600 km
239,00 €
inkl. 1.000 km
0,22 €
Wochenend-Tarife Zusatz-Kilometer
gültig von Fr. 14:00 bis Mo. 09:00 Uhr 369,00 €
inkl. 600 km
459,00 €
inkl. 1500 km
0,22 €
Wochen-Tarif Zusatz-Kilometer
7 Tage 769,00 €
inkl. 1.500 km
0,22 €
Monats-Tarif Zusatz-Kilometer
30 Tage 1654,00 €
inkl. 3.000 km
0,22 €
Haftungsreduzierung
pro Tag SB 1.500
20,00 €
SB 500
30,00 €
SB 150
37,00 €
pro Woche SB 1.500
100,00 €
SB 500
150,00 €
SB 150
185,00 €
pro Monat SB 1.500
200,00 €
SB 500
300,00 €
SB 150
370,00 €